Amsterdam
+31630386237
hp@ligtol.nl

Tips voor moeilijke gesprekken

Voor digitale technologie gedreven verandering

Tips voor moeilijke gesprekken

Moeilijke gesprekken zijn gesprekken waarbij de impact hoog is, de inzichten tussen de personen verschillen en de emoties kunnen oplopen. Waarom zou je een fout toegeven als je er later (hard) op afgerekend wordt. Bij bedrijven staat deze angst voor “wraak” vaak in de weg van een open gesprek. De uitdaging is om het gesprek van debat naar dialoog te krijgen. In een debat is het uitgangspunt dat er maar één juist antwoord is. In een dialoog probeer je elkaars standpunt te begrijpen en een gemeenschappelijk belang te vinden.

Stap 1) Wat is er gebeurt? Bekijk het van verschillende kanten, jouw kant, de tegenpartij en mogelijk een derde persoon. Wat was de intentie en de impact? Wat heeft eenieder bijgedragen aan de situatie? Wat staat er op het spel en welke emoties spelen er?

Stap 2) Bepaal het doel van het gesprek voor jezelf, de ander en de relatie. Denk niet alleen aan het afleveren van de boodschap, maar ook aan het leermoment of het probleem oplossen.

Stap 3) Beschrijf het probleem als het verschil tussen twee verhalen.

Stap 4) Verken beide kanten van het verhaal. Luister, deel je eigen perspectief en herkader.

Stap 5) Bepaal de opties die voor beide kanten acceptabel zijn.

  • Ga van zekerheid —-> naar nieuwsgierigheid
  • Ga van waarheid —> naar perceptie
  • Koppel opzet —-> en impact los
  • Ga van verwijt —-> naar gevoel
  • Ga van beschuldiging —-> naar bijdrage
  • Gebruik “en” —-> in plaats van “maar”