Amsterdam
+31630386237
hp@ligtol.nl

Strategic Encounter

Voor digitale technologie gedreven verandering

Strategic Encounter

Strategic Encounter

Week 3 van het Insead Advanced Management Program staat in het teken van de strategic encounter. Voordat je aan de strategic encounter kan beginnen, moet je een klassiek business strategie model uitwerken. Beantwoord vragen als wie zijn je klanten, welke waarde creëer je, hoe creëer je die waarde, is de propositie houdbaar, maak een SWOT. Na deze exercitie ben je klaar voor de eerste stap van de strategic encounter. In deze stap denk je na over vernietigende opties voor de bedrijf of sector. Denk daarbij compleet “out of the box”, een vorm van extreme ideation. Belangrijk is om een breed beeld te hebben van de omgeving (zie verderop in dit blog). Kijk buiten je eigen industrie, betrek externen (dit voorkomt tunnel visie) en heb een goed beeld van technologische ontwikkelingen en de mogelijke impact. Een voorbeeld:

Extreme ideation: Total destruction

Stel je voor. Je wordt de CEO van een nieuw bedrijf. Het doel van dit nieuwe bedrijf is de vernietiging van jouw huidige bedrijf of de hele sector. In dit nieuwe bedrijf ben je niet gebonden aan een concurrentiebeding of geheimhouding. Het tegengestelde is het geval. Je kan alle insider kennis in jouw voordeel gebruiken. Verder heb je toegang tot onbeperkte financiële middelen, technologie en mankracht. Op basis van deze aannames, wat is je aanvalsplan?

Think big, Think out of the box, Think ecosystem, Think industry destruction, No boundaries, All resources

extreme ideation

Defense strategy

Stap 2 in de Strategic Encouter is het bepalen van de defense strategy.

 • Bescherm de bestaande business zo lang mogelijk. De bestaande business genereert de cash die nodig is om nieuwe paden te gaan bewandelen.
 • Verkoop het plan, krijg de belangrijkste personen aan boord.
 • Creëren snel succes met pilots en proof of concepts. Digitale transformatie is daarbij een centraal thema (op dit moment).
 • Verkopen is ook een defense strategie.
 • Deel de uitkomst op in 3 horizons. Korte (1 a 2 jaar), midden (2 tot 5 jaar) en lange termijn (>5 jaar)

Stap 3 maak een “outside in” SWOT

 • Wat zijn de toekomstige kansen?
 • Welke nieuwe competenties zijn hiervoor nodig?
 • Wat is de GAP met de core competenties, kennis en middelen?

Stap 4 maak een toekomstgerichte stakeholder analyse, beantwoord daarbij de volgende vragen.

 • Wat vinden stakeholder belangrijk in de toekomst?
 • Wat moeten de stakeholders anders doen (meer, minder, niet, iets nieuws)
 • Wat is de toekomstige waarde propositie voor de stakeholders?
 • Wat is het toekomstige onderscheidende vermogen?
 • Welk toekomstig probleem (pain point) los je op?

Stap 5 Maak de stap van kwantitatieve informatie naar kwalitatieve informatie.

Stap 6 Execute