Amsterdam
+31630386237
hp@ligtol.nl

Advanced Management Program @ Insead

Voor digitale technologie gedreven verandering

Advanced Management Program @ Insead

Met dit blog wil ik een aantal interessante artikelen delen die onderdeel zijn van het Insead Advanced Management Program. De focus ligt op strategic thinking (outside in en future back) en personal leadership. We streven naar positive Alpha: Results Drive, Decisive, Action Orientation plus EQ.

Het AMP programma duurt 4 weken. Dat is niet zomaar. Om oude gewoontes los te laten en nieuwe manieren borgen zijn 21 tot 28 dagen nodig (adult mind transformation period). Deze lange periode is nodig om ook “the more difficult things to change” aan te pakken. (zie afbeelding)

Makkelijk en moeilijk te veranderen eigenschappen

Insightfull Aware Leadership

De checklist voor Insightfull Aware Leadership zijn de 6 A’s. Awareness, Aspiration, Authenticity, Acumen, Attitudes en Approaches. Leadership gaat ook over alignment. Je leiderschapsstijl moet je aanpassen bij de situatie waarin het bedrijf zich bevindt. Het klassieke voorbeeld: “never waste a good crisis”. Een crisis vraagt om een command en control stijl leadership. De belangrijkste take-way: ga van weten naar doen (Full PDF at research gate) en learn to learn, met andere woorden leadership is a journey not a destination.

Hidden Traps in Decision making

The Hidden Traps in Decision making door Professor Anil Gaba gaat over de grootste valkuilen bij besluitvorming; de “anchoring trap”, de “sunk-cost trap”, “status-quo trap” en de “confirmed evidence trap”. Veel van deze valkuilen zijn een soort bubbel.  Ik noem het een bubbel, maar andere termen die voorbij komen zijn “niet door één raam naar buiten kijken” of “gebruik meerdere lenzen” en tunnelvisie.

Onderbewust gebruiken we kennis als anker en gegevens om onze keuze te bevestigen. Bij het bepalen van een marge waarbinnen een uitkomst moet liggen, schatten mensen de spreiding consequent te optimistisch in. De ondergrens te hoog en de bovengrens te laag. Onbewust beïnvloed heeft pijn van verlies een grotere impact op onze besluitvorming dan het plezier van winnen.

Een andere valkuil is de angst voor verandering. Verandering betekent dat we actie moeten ondernemen. Actie ondernemen, betekent verantwoordelijkheid nemen met bijbehorende risico’s en kritiek. In veel bedrijven is de straf van “doen” hoger dan de straf bij “niets doen”, met als gevolg dat de status-quo gehandhaafd wordt. (paper via research gate).

Key take-away: Diversiteit in teams geeft betere besluitvorming. Dit is de value proposition voor diversiteit. De voorwaarden zijn dat er fair proces en fair play is en onafhankelijke mening gegeven kan worden.

Interventies voor betere besluitvorming
Interventies voor betere besluitvorming

Continue reading:

  • “The Wisdom of Crowds”, Surowiecki, J. 2004.
  • “Winning Decisions: Getting It Right the First Time”, J.E. Russo and P. J. H. Schoemaker, 2001.
  • “Dance with Chance”, Spyros Makridakis, Robin, Hogarth, Anil Gaba

Gelukkig zijn is en lastig concept.

Reflections on happiness is een paper van Manfred Kets de Vries. Gelukkig zijn is en lastig concept. Als je continu gelukkig bent dan ben je of hypomanic of in een staat van ontkenning. There is no pleasure without pain. Geluk wordt gedefinieerd door someone to love, something to do en something to hope for. De notie “Leef niet voor morgen, leef voor vandaag” staat een beetje op gespannen voet met “something to hope for”. Verwar ‘something to hope for’ dus niet met uitstel gedrag, m.a.w. geluk komt later wel. Succes is niet hetzelfde als gelukkig zijn. (paper available on science direct)

America will never be great again

In een sessie over Marco economic data door Antonio Fatas komen een paar opvallende trends naar voren. De eerste is een vrij voor de hand liggende: Het zwaartepunt van de wereldeconomie verschuift richting Azië Global Economy Gravity Shift.

In de transitie van ontwikkelingsland naar ontwikkeld land vindt convergence plaats naar hetzelfde niveau van economische groei. Waarom is dat? Economische groei kan je op twee manieren bereiken. Een grotere werkende populatie of een hogere productiviteit. De productiviteitsgroei nivelleert door de globalisering van technische innovaties die tot hogere productiviteit leiden. Ontwikkelde landen hebben allemaal de beschikking over de laatste innovaties. Dit creëert een level playing field ofwel productivity convergence. De enige groei optie die overblijft is de omvang van de werkende populatie. Dit is waarom “America will never be the greatest again”. De Chinese populatie is vele malen groter en de GDP op termijn dus ook. De omvang van de werkende populatie in een land is ook een sterk argument voor diversiteit van de workforce, in dit geval dan de arbeidsparticipatiegraad van vrouwen.

Macro economen zijn slechte boekhouders. Er wordt alleen gekeken naar economische creatie (GDP) en niet naar vernietiging, zoals b.v. onttrekken van natuurlijke bronnen of vervuiling. Van deze zogenaamde externalities zijn weinig marco economische gegevens beschikbaar.