Amsterdam
+31630386237
hp@ligtol.nl

De digitale strategie van de EU

Voor digitale technologie gedreven verandering

De digitale strategie van de EU

De digitale strategie van de EU

De AVG heeft flinke impact gehad op hoe bedrijven digitale technologie inzetten. Recent kwam de Digital services act en de Digital market act in het nieuws. Hebben deze nieuwe regels impact op uw bedrijfsvoering? 

 De digitale strategie van de EU heeft tot doel dat digitalisering iedereen ten goede komt en is gestoeld op de principes: open, eerlijk, divers, democratisch en zelfbewust. 

Om te komen tot een eerlijke digitale economie in de EU zijn er verschillende wetten in de maak of reeds actief. De wetten zorgen voor meer transparantie in online reclame, minder namaak, betere privacybescherming en vooral ook meer controle door de EU op de economische macht van enkele internetgiganten.  

Als onderdeel van de digitale strategie van de EU zijn een aantal verordeningen. 

Algemene verordening gegevensbescherming 

Inmiddels zijn we allemaal wel bekend met de privacy wetgeving ter bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. (de AVG) 

De impact hiervan op schoolbesturen is groot. Schoolbesturen of colleges van bestuur (CvB) zijn als verwerkingsverantwoordelijken verplicht om te onderzoeken of persoonsgegevens voldoende beschermd zijn. De rolverdeling tussen school en leverancier en de beperking van de doeleinden van verwerking staan centraal bij de AVG. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een schoolbestuur de verwerkingsverantwoordelijke die te allen tijde de controle moet houden over de persoonsgegevens (privacy) van haar leerlingen, hun ouders en medewerkers. Afspraken rondom de verwerking worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Bovendien is bij grootschalige verwerking het uitvoeren van een DPIA vaak verplicht. 

Digital Market Act 

Recent kwam in het nieuws dat de EU het eens is geworden over de Digital Markets Act (DMA). Met de DMA worden toezicht en maatregelen geïntroduceerd voor de wereldwijd opererende grootste online platforms met een zogenoemde poortwachterspositie. Groot is in deze context meer dan 45mln gebruikers in Europa. Denk aan de zoekmachine en advertenties van Google en Meta. 

Om machtsmisbruik te voorkomen komt er een verbod op het bevoordelen van eigen diensten, moet de mogelijkheid bestaan om data van een platform naar een ander platform mee te nemen en de vooraf geïnstalleerde apps te verwijderen. 

Digital Services Act 

Met de Digital Services Act (DSA) wordt de verantwoordelijkheid van digitale diensten en platforms vergroot met betrekking tot de informatie voorziening richting afnemers en het weren van illegale content. De wet richt zich op digitale dienstverleners die een rol hebben als verbinder tussen vraag en aanbod, zoals diensten ‘mere conduit’ (een zuiver doorgeefluik van informatie), ‘caching’ (het tijdelijk opslaan van informatie ten behoeve van doeltreffende doorgifte) en ‘hosting’ (het op verzoek opslaan van informatie) 

Impact van de nieuwe verordeningen op schoolbesturen 

Ik zie een duidelijk verschil tussen de AVG en de DMA en DSA. De DMA en DSA gaat meer over de rol en macht van grote platformen en richt zich rechtstreeks op deze platformen. De AVG richt zich op bedrijven die digitale platformen inzetten voor hun bedrijfsvoering. De AVG moet de privacy van een consument beschermen. Door de toepassing van “consent” kunnen de digitale dienstverleners zich nog steeds veel permitteren. Bij een school die digitale technologieën inzet/inkoopt om les te geven verschuift de verantwoordelijkheid naar de school. “Consent” is dan geen legitieme grondslag meer omdat het vaak gaat over minderjarigen en er niet in vrijheid gekozen kan worden. Bovendien is de doelbinding “les geven” en niet het profileren van gebruikers om persoonlijke advertenties te tonen. Scholen moeten dus geen grote sociale platformen inzetten in het onderwijs omdat er met deze platformen geen goede afspraken gemaakt kunnen worden over verwerking persoonsgegevens. Als privé persoon kan ik besluit om Facebook niet te gebruiken. Een “nee” op gebruik van digitale diensten in het onderwijs, betekent geen les.