Amsterdam
+31630386237
hp@ligtol.nl

6 verschillende gezichtspunten op innovatie

Voor digitale technologie gedreven verandering

6 verschillende gezichtspunten op innovatie

Het beeld dat de meeste mensen hebben van innovatie is iets met technisch vernuft of een uitvinding. Eigenlijk zou je elke verandering een innovatie kunnen noemen.

Onder innovatie verstaan we de succesvolle introductie van iets nieuws

  • De introductie van een nieuw product, of verbeterde versie van een bestaand product
  • De invoering van een nieuwe productiemethode
  • Het aanboren van een niet bestaande markt. Zoals het legendarisch filmpje van Frans Bromet treffend aan toont
  • De toepassing van nieuwe materialen of half-fabricaten
  • Reorganisatie van een proces of nieuwe structuren in een industrie. De opkomst van de platform economie is hier een mooi voorbeeld van.

Incrementele innovatie

Bij incrementele innovatie wordt een bestaand product verbeterd. Dat gebeurt in de meeste bedrijven eigenlijk continu. Bijvoorbeeld een nieuw model auto, een nieuw model iPhone.


Disruptieve innovatie

Deze term is verzonnen door Clayton Christensen. De eerste iPhone was een disruptieve innovatie. De introductie van de iPhone was disruptief voor de digitale compact camera, navigatieapparatuur en nog veel meer. Bestaande spelers in een markt (de incumbents) zijn hier niet goed in. De focus ligt bij incumbents op het bedienen van bestaande klanten met steeds betere producten. Dit is de hierboven beschreven incrementele innovatie. Vaak zien ze niet dat er aan de onderkant van de markt een verandering gaande is. De eerste reactie van Canon op fototoestellen in mobiele telefoons was; het zijn camera’s van inferieure kwaliteit, mensen blijven onze camera’s kopen. Totdat de camera’s zo goed waren geworden dat Canon geen compact camera’s meer verkocht. De camera in de mobiele telefoon kwam met kleine incrementele stapjes het domein van de compact camera binnen en is disruptief geweest voor die producten.


Modulaire innovatie

Bij Modulaire innovatie wordt slechts een onderdeel van een product of dienst vervangen. Een voorbeeld is de vervanging van de analoge telefoon door een digitale telefoon. Wat je ermee kan doen blijft hetzelfde (unchanged core concept), elkaar bellen.

Het beeld dat innovatie bestaat uit iets compleet nieuws of een verbetering van iets bestaands is niet volledig. Bij architectuur innovatie verandert de structuur/keten/samenwerking van verschillende producten, maar de producten ansich niet. Kortom, met bestaande componenten iets nieuws realiseren. Digitalisering is vaak een vorm van architectuur innovatie. Taxi’s bestonden al, maar Uber heeft de keten tussen klant en leverancier radicaal verandert.

Innovatie